Toma conciencia. A reciclaxe de RAEE é beneficioso para todos

Sabías que o chumbo e o fósforo dun televisor refugado inadecuadamente poderían contaminar has 80 mil litros de auga?

C15fb4fd8e1a38006c430bb8cde88b6617a4b9c3
Os RAEE son residuos dos aparellos eléctricos e electrónicos procedentes tanto de fogares particulares como de usos profesionais. Estes residuos son un fluxo cada vez máis crecente, só en España, anualmente as familias producen máis dun millón de toneladas de lixo electrónico, das que 750.000 poderían ser recicladas. O Real Decreto 110/2015 sobre RAEE clasifica estes residuos en: grandes e pequenos electrodomésticos, equipos informáticos e de telecomunicacións, aparellos de electrónicos de consumo, iluminación, ferramentas eléctricas e electrónicas, xoguetes e equipos deportivos, aparellos médicos, instrumentos de vixilancia ou control e máquinas expendedoras. 

A reciclaxe dos compoñentes destes aparellos, ademais de supoñer un beneficio ambiental inestimable, repercute positivamente no ámbito económico ao recuperarse elementos valiosos como 'terras raras', ouro, platino ou outros materiais reutilizables en diversas industrias (siderúrxica e química, principalmente). A normativa vixente busca reducir a eliminación de RAEE en vertedoiros, minorizar o perigo dos seus compoñentes e incrementar a recollida selectiva e respectuosa co medio ambiente.

A cidadanía expón a pregunta clave na xestión dos residuos de aparellos eléctricos e electrónicos: Onde podo levar os meus vellos electrodomésticos? Todo queda moi ben explicado no RD 110/2015 sobre Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos.

Segundo o texto publicado en BOE, en primeiro lugar e por comodidade, o usuario dispón do punto de venda próximo ao seu domicilio. Os distribuidores teñen a obrigación de recoller o RAEE, con independencia da superficie da zona de venda, cando os usuarios adquiran un novo AEE (aparello eléctrico ou electrónico) doméstico equivalente ao que se entrega. É o que se denomina 1x1.

De igual forma, o distribuidor debe cumprir coa obrigación de recoller o antigo AEE cando o método de entrega do novo AEE prodúzase no domicilio do usuario.

No caso de que a entrega non se realice no mesmo momento da compra do novo AEE, os distribuidores indicarán por escrito o prazo no que o usuario poderá depositar o RAEE no punto de venda, que nunca será inferior a 30 días naturais. O usuario poderá xustificar o atraso tan só presentando a factura de compra do novo AEE.

Entón, sempre teño que comprar un novo AEE para desprenderme do RAEE? En absoluto. Cando os distribuidores dispoñen dunha zona de venda de AEE cunha superficie mínima de 400 metros cadrados están obrigados a prever a recollida de AEE moi pequenos (que non teñan ningunha dimensión exterior que exceda os 25 centímetros) de maneira gratuíta para os usuarios e sen necesidade de adquirir un AEE equivalente.

E que ocorre se se adquire un novo AEE vía online? O RD 110/2015 tamén recolle estes supostos: ?os distribuidores que leven a cabo a comercialización dos AEE a través de venda online, deberán cumprir con todas as obrigacións do distribuidor, a través da recollida gratuíta dun RAEE equivalente ?nesta ocasión- desde o punto de entrega ou domicilio do comprador ao que se lle fornece o novo AEE e de forma gratuíta?.

Existen outras vías para a recollida de RAEE. Unha delas é a través das Entidades Locais, que poden establecela domiciliaria, en puntos limpos fixos ou móbiles, en calquera outro sistema de recollida municipal de residuos previsto nas ordenanzas locais, en instalacións de recollida autorizadas pola propia Entidade Local ou en entidades de economía social autorizadas para a recollida de RAEE.

Póñase en contacto co seu Concello para coñecer o sistema de recollida que ten establecido no seu municipio xa que poden ser varias as fórmulas para levar a cabo a entrega ou recollida de RAEE.

O usuario ou posuidor que faga entrega dun RAEE deberá obter do xestor un xustificante no que se indique a data da entrega, o tipo de aparello entregado, a marca, o número de serie se é posible, e a información fornecida polo usuario sobre o seu posible destino á preparación para a reutilización ou reciclado. 

Que é un aparello eléctrico ou electrónico?

Os aparellos eléctricos e electrónicos son aqueles que necesitan para funcionar corrente eléctrica ou campos electromagnéticos, destinados a ser utilizados cunha tensión nominal non superior a 1.000 V en corrente alterna e 1.500V en corrente continua, e os aparellos necesarios para xerar, transmitir e medir tales correntes e campos. No momento en que o seu posuidor decide desfacerse deles, convértense en Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEE)

A obrigación de tratar estes residuos dun modo especial vén dada polo Real Decreto 110/2015, que marca as obrigacións e responsabilidades de todos os axentes implicados.

Que facer cando un RAEE vén dun domicilio particular?

  • Deberán entregalos, cando se desfagan deles, para que sexan xestionados correctamente. A entrega será, polo menos, sen custo para o último posuidor.
  • No caso de que o usuario adquira un novo produto, que sexa de tipo equivalente ou realice as mesmas funcións que o aparello que se refuga, poderá entregalo no acto da compra ao distribuidor, que deberá recepcionarlo temporalmente.
  • As entidades locais deben de crear e xestionar os puntos limpos para a recollida dos fogares dos RAEE.
E cando non vén dun fogar?

  • O produtor será responsable da xestión dos seus residuos.
  • Os produtores establecerán sistemas para a recollida selectiva dos residuos de aparellos eléctricos e electrónicos que non procedan dos fogares particulares e para que sexan transportados aos centros de tratamento autorizados
  • Mediante acordos voluntarios, as entidades locais ou as súas agrupacións poderán recepcionar os residuos de aparellos eléctricos e electrónicos non procedentes de fogares particulares, sen custo para elas. A recepción realizarase de maneira diferenciada ao resto de residuos urbanos e na forma que establezan as correspondentes ordenanzas municipais.

TOMA CONCIENCIA

Dende Tropa Verde queremos destacar a importancia que ten hoxe en día a reciclaxe de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos. Nunha sociedade que xera grandes cantidades deste tipo de residuos é fundamental o correcto tratamento e xestión das súas pezas e, moi importante, dos materiais nocivos que en ocasións forman parte deles. 

Algúns simples datos pódennos facer ver a importancia dunha reciclaxe correcta xestionada polas entidades locais destinadas a tal fin, os puntos de venda dos distribuidores, as redes de recollida de RAEE domésticos establecidas polos produtores e os xestores autorizados para a recollida de RAEE. Isto é moi importante xa que devanditas canles son os legais e os que están preparados para asumir correctamente estas tarefas de reciclaxe. 

Sabías que o chumbo e o fósforo dun televisor refugado inadecuadamente poderían contaminar has 80 mil litros de auga?
Como diciamos a correcta reciclaxe arroxa datos sosprendente. Por exemplo con 500 computadores usados poderiamos fabricar 2.000 metros de tubaxe de cobre cos que ademais de evitar que eses residuos contaminen algunha contorna natural ao ser abandonados ou maltratados aforramos materiais novos. Outros datos sorprendentes son que cada tubo fluorescente podería contaminar, non tratado de forma correcta, ata 30.000 litros de auga, que cada televisión e computador conteñen 2 quilos e 0,4 quilos de chumbo respectivamente, que o 92,5% dos compoñentes dun móbil son reciclables ou que o vidro empregado nos monitores dos equipos informáticos pódese empregar na produción de vaixelas ou asfaltos.

Por último, e non menos importante, habemos de asegurarnos sempre que ao desprenderno dun aparello eléctrico ou electrónico debemos estar plenamente seguros se chegou ao final da súa vida útil. En moitas ocasións remplazamos os nosos 'vellos' aparellos por outros máis novos e estes aínda poderían ofrecer uso e goce a outros usuarios, cunha utilidade diferente ou ser proveitoso nunha segunda residencia.

Vía: RAEE Andalucía
Voltar o listado

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia do usuario a través da sua navegación. Se continúas a navegar aceptas o seu uso. Política de cookies

Continuar navegando