Os problemas ecolóxicos que produce o lixo

Gran incremento na xeración de refugallos que se observa en todo o planeta, tanto en forma sólida como líquida ou gasosa.

972cea831e6f773b0b5b2897efe0b79f88f607dd
Hai unha realidade que avanza de forma silenciosa, pero que pode afectar perigosamente á nosa calidade de vida. Falamos do gran incremento na xeración de refugallos que se observa en todo o planeta, tanto en forma sólida como líquida ou gasosa. Desta maneira, a contaminación dos chans e os cursos de auga aumenta en gran medida, con consecuencias que poden chegar a ser realmente comprometedoras para a vida no planeta.

Problemas ecolóxicos do lixo

A acumulación de residuos de distinto tipo é unha problemática urbana que a maioría das cidades do mundo non pode resolver de forma orgánica. Isto provoca inmensos focos de contaminación, capaces de reproducir enfermidades de toda clase e de trasladar esa contaminación ás correntes subterráneas de auga e, mesmo, introducir novos elementos tóxicos na cadea alimentaria.

Un gran inconveniente nas cidades é a mestura dos residuos industriais cos refugallos do fogar. Perigosos fluídos contaminantes combínanse cos residuos familiares, para logo deixarse ao descuberto en precarios vertedoiros ou eliminarse en cursos de auga. En moitas cidades con litoral marítimo ata se eliminan directamente no mar, practicamente sen ningún tratamento.

Contaminación que avanza

Co tempo, estes vertedoiros irán sufrindo unha forte degradación ambiental, que afectará o chan, á auga e ao aire. Así se eliminará a capa vexetal orixinaria do lugar, producirase un profundo proceso de erosión do chan e liberaranse microorganismos contaminantes.

O terreo irá perdendo parte das súas características máis importantes, como as súas condicións de porosidad, permeabilidade ou textura. Así mesmo, canto máis se contamine a zona, maior será a complexidade para lograr posteriormente unha rehabilitación ecolóxica ante a acumulación de metais pesados e outras sustancias altamente perigosas.

Procesos necesarios para reducir o lixo

Para reducir estes inconvenientes é necesario que os concellos das cidades de todo o mundo leven a cabo programas de reciclaxe e separación de residuos, estimulándose ao mesmo tempo a produción con tecnoloxías limpas e sustentables, que desta forma rexistren un menor custo ambiental.

Ademais, os lugares destinados á acumulación de residuos deben posuír todas as condicións necesarias para evitar a contaminación do chan, a auga e o aire do lugar. No mesmo sentido, debe propiciarse un consumo máis responsable por parte da poboación, para acumular así menores cantidades de residuos.

É lóxico que o desenvolvemento destes avances signifique un custo extra para as cidades, pero habería que pensar se este diñeiro non está ben investido, ao asegurar a calidade de vida das próximas xeracións que habitarán o planeta.

Vía: Ecogestos
Foto de Emilio Pereira
Voltar o listado

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia do usuario a través da sua navegación. Se continúas a navegar aceptas o seu uso. Política de cookies

Continuar navegando