Con este boletín semanal recibirás novas de interese para a cidadanía que pretenden ser de axuda na labor da reciclaxe, informar de concursos e actividades relacionadas co medio ambiente.